mandag 18. oktober 2010

Sidemålsundervisning, nødvendig? - Leserinnlegg

Flere og flere ungdom har uttrykt seg om saken med sidemål. ”Nei til sidemål” og ”Nei til nynorsk” er ord som runger rundt på internett. Facebooksider, grupper og forskjellige forumdiskusjoner er opprettet mot Sidemål i skolen. Vi lever jo i et av de få landene med to offisielle skriftspråk. Veldig mange ungdommer har sluttet seg til disse gruppene. Kan virkelig så mange unge mennesker ta feil?

Jeg mener at vi absolutt ikke trenger nynorsk i skolen. Det er usakelig at to så like skriftspråk må læres i skolen når vi forstår hverandre. Ungdommer som har tilnærmet nynorsk som dialekt og nynorsk som skriftspråk, forstår heller ikke hvorfor de må lære bokmål. Tenk alle de timene som kunne blitt brukt på nyttig læring. Vi kunne tatt igjen for at vi mange år har blitt kåret som dårlig i matte i forhold til andre nordiske, og europeiske land. Dette tror jeg virkelig Norge hadde hatt bedre av, enn at de få som blir statsmedlemmer skal kunne sende tilbake et svar på et brev på nynorsk hvis det er skrevet på nynorsk. I det tilfellet eller andre tilfeller der personer skal bli journalister kunne man ty til å drive et kurs for å lære nynorsk eller lære det på videre utdannelse for journalister og politiker. Da kunne vi gitt personer som utdanner seg for eksempel økonom eller juridisk utdannelse et tilleggsfag som nynorsk og gjøre det obligatorisk for politikere. Vi har større problemer i Norge enn denne meningsløse språkdebatten som lett kunne blitt løst med for eksempel ekstra utdannelse for de som trenger nynorsk i arbeidslivet.

Bildekilde:
http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/5/50/501/501394/nyn280orsk_1179842669.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar